Girl Vomits Box of Franzia
Sunset Blush: Oaky with a hint of stomach acid.

Girl Vomits Box of Franzia

Sunset Blush: Oaky with a hint of stomach acid.

(Source: reddit.com)