Mountain Yellow
Aw, I wanted Mello Dew. 

Mountain Yellow

Aw, I wanted Mello Dew. 

(Source: reddit.com)