Dog vs. Hose Showdown

Yeah, fuck water!

(Source: youtube.com)