Costumed Nerd Calls You a Moron
He got you good.

Costumed Nerd Calls You a Moron

He got you good.